โรงงานให้เช่า ระยอง มีพื้นที่แห่งใดบ้างที่เป็นที่นิยม

โรงงานให้เช่า ระยอง

โรงงานให้เช่า ระยอง มีพื้นที่แห่งใดบ้างที่เป็นที่นิยม

โรงงานภายในจังหวัดระยองซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกนั้น จะมีอยู่หลายแห่งอันเป็นศูนย์รวมของการกระจายสินค้า อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โรงงานให้เช่า ระยอง มีให้ผู้เช่าทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการได้เลือกสรร ซึ่งจะมากล่าวถึงในบทความให้ได้รู้จักว่ามีโรงงานแห่งใดบ้าง

เกี่ยวกับ โรงงานให้เช่า ระยอง

โรงงานให้เช่า ระยอง เป็นโรงงานที่เหมาะกับผู้ลงทุนทำธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการกระจายสินค้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งโรงงานที่มีให้เช่าของจังหวัดระยองนั้นมีให้เลือกหลากหลาย ก่อนเลือกจึงต้องมีข้อมูลของโรงงานให้เช่าในสถานที่นั้น โดยสามารถกล่าวอย่างคร่าว ๆ ได้ดังต่อไปนี้

· โรงงานให้เช่า ระยอง พร้อมกับสำนักงาน ตั้งอยู่อำเภอเมืองระยอง ถนนมาบยา อยู่บริเวณใกล้เคียงกับห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานแห่งนี้จะมีอยู่ทั้งหมด 2 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะกล่าวได้ดังนี้

– ชั้นแรก ประกอบด้วยห้องเซฟตี้จำนวน 1 ห้อง ห้องเก็บห้องจำนวน 5 ห้อง ห้อง Material Stanless ห้องเก็บท่อ ห้องน้ำแยกชายและหญิง หลังคาโกดัง ห้องปฐมพยาบางจำนวน 1 ห้อง ห้องรับรอง มีแอร์ทั้งหมด 2 เครื่อง ซึ่งกั้นเป็นห้องสโตร์ ห้อง Material Cabon ห้องพักคนงานจำนวน 2 ห้อง ห้องเก็บสี

– ชั้นที่สอง เป็นห้องประชุมและออฟฟิศ ซึ่งรวมแล้วได้ทั้งหมด 8 ห้อง มีแอร์อยู่จำนว 9 เครื่อง ในส่วนห้องประชุมจะแบ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง และห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง ใช้ไม้ลามินิตปูพื้นห้องครัว 1 ห้อง พื้นเป็นหินอ่อนที่ขัดมัน และมีฝ้าฉาบเรียบ นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมอีก 2 ห้อง ห้องผู้บริหารจำนวน 3 ห้อง และห้องว่างอีก 3 ห้อง

· โรงงานให้เช่า ระยอง ซึ่งอยู่ในอำเภอนิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา มีโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานและมีการติดตั้งเครนเหนือศีรษะด้วย เป็นโรงงานที่มาพร้อมกับสำนักงาน โดยจะมีพื้นที่สำหรับใช้สอยอยู่ที่ 9,000 ตารางเมตร เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในจังหวัดระยอง รายละเอียดของโรงงานนั้น สามารถกล่าวได้ดังนี้

– มีพื้นที่ใช้งานทั้งหมด 9,000 ตารางเมตร

– มีที่พักสำหรับพนักงานจำนวน 8 คน

– มีเครื่องชั่งน้ำหนัก

– พื้นที่สำหรับโหลดจะอยู่ที่ 5,000 ตารางเมตร

– มีฮาลาล

– พื้นสามารถรับน้ำหนักได้ที่ 40 ตันต่อหนึ่งตารางเมตร

– สำนักงานมีพื้นที่ทั้งหมด 900 ตารางเมตร

– มีบ้านสำหรับ รปภ.

– ไฟฟ้าที่ใช้จะอยู่ที่ 500 กิโลวัตต์

– มี gmp haccp

– โครงสร้างเป็นแบบพื้นที่ฐานและมีเครนเหนือศีรษะ

จากบทความจะทำให้ได้รู้เกี่ยวกับ โรงงานให้เช่า ระยอง ว่ามีรายละเอียดของโรงงานอย่างไรและมีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผู้เช่าสามารถตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นว่าควรเช่าดีหรือไม่ ซึ่งแต่ละสถานที่ของโรงงานต่างก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจต่างกันทำให้ผู้เช่าโรงงานมีตัวเลือกที่หลากหลาย