รู้จักกับความชื้นภายในอุตสาหกรรม ที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม

ความชื้นสัมพัทธ์

รู้จักกับความชื้นภายในอุตสาหกรรม ที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม

ภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีเครื่องมือมากมาย และ เครื่องจักรที่หลากหลายอย่างมากในการใช้งาน ซึ่ง หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นนอกจากจะมีเหล่าเครื่องจักรที่ทำงานอยู่แล้ว  แต่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นเรื่องของความชื้นเองก็สำคัญไม่แพ้กันดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการรู้จักกับความชื้นภายในอุตสาหกรรมกันดีกว่านะครับ ว่าผลอย่างไรบ้าง และ มีความสำคัญอย่างไร

ความชื้นคืออะไร

ความชื้นนั้นหมายถึง เป็นคำที่เรานั้นเรียก “ไอน้ำ” ภายในอากาศ อย่างเป็นทางการ โดยเกิดขึ้นจากการผสมระหว่างไอน้ำ และ องค์ประกอบอื่น ๆ ของอากาศ  โดยความชื้นภายในอากาศนั้นจะมีผลอย่างมากนั้นจึงทำให้ความชื้นภายในอุตสาหกรรมนั้น มีการควบคุมความชื่อเพื่อผลประโยชน์ต่าง ๆ ในการทำอุตสาหกรรม นั้นความชื้นเองจึงผลอย่างมากด้วยเช่นกัน

ความชื้นสัมพัทธ์  กับ อุตสาหกรรม

ภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการติดตั้งเครื่องควบคุมความชื้นไว้เกือบจะทุกที่เพื่อป้องกัน ความชื้นสัมพัทธ์ ภายในห้องนั้น ๆ ไม่ให้เกิดค่าความชื้นที่มากจนเกินไป จนทำให้อาจจะเกิดไอน้ำ และ ทำให้สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยเช่นกัน

อุตสาหกรรมใดบ้างที่ต้องใช้ความชื้น

        อย่างที่เราได้กล่าวไว้ว่าความชื้อนั้นมีผลต่ออุตสาหกรรมที่หลากหลายอย่างมาก ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นหลากหลายอุตสาหกรรมนั้นจึงมีการให้ความสำคัญของการใช้ความชื้นนั้นจึงทำให้ “ความชื้น” นั้นมีหลากหลายอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้ประโยชน์จากความชื้น ดังนั้นเราจึงมาดูกันดีกว่านะครับว่าความชื้นนั้นจะมีผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมอะไรบ้าง

  • อุตสาหกรรมอาหารและยา : อุตสาหกรรมอาหารและยานั้นจะต้องมีการควบคุมความชื้นอย่างมากนั้นก็เพราะว่าหากว่ามีความชื้นมากเกินไปนั้นจะทำให้อาหารนั้นเกิดการเน่าเสียได้ ในส่วนของอุตสาหกรรมยาเองก็จะต้องมีการควบคุใความชื้นเพื่อป้องกันไม่ให้ยานั้นเสื่อมสภาพ หรือ ประสิทธิภาพลดลงนั้นเอง
  • อุตสาหกรรมไม้ : อุตสาหกรรมไม้นั้นก็สำคัญด้วยเช่นกัน ในเรื่องขงความชื้น เนื่องจากว่าหากว่าความชื้นนั้นมากเกินไปนั้นจะทำให้ไม้นั้นมีการปูดขึ้นมาได้ และ ทำให้คุณภาพของไม้นั้นลงลงอย่างมาก
  • อุตสาหกรรม คลังสินค้า : ปัจจุบันนั้นคลังสินค้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก  ซึ่งการเก็บสินค้าต่าง ๆ นั้นหากว่ามีความชื้นมากเกินไปนั้นอาจจะทำให้คุณภาพของการเก็บสินค้านั้นลดลงอย่างมากเลย
  • อุตสาหกรรม เกษตรกรรม : อุตสาหกรรมเกษตรกรรมนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญอย่างมากในเรื่องของความชื้นเพราะว่าพืชบางชนิดนั้นถ้าหากว่ามีการรับความชื้นมากเกินไปนั้นจะทำให้พืชชนิดนั้น “ตาย” ได้ด้วยเช่นกัน

ถ้าอุตสาหกรรมไม่มี “การควบคุม” ความชื้นจะเกิดอะไรขึ้น ?

        หากว่าไม่มีการควบคุมความชื้น จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ยา และ อาหารนั้นจะทำให้อาหารนั้นไม่มีคุณภาพจนทำให้การเก็บรักษานั้นเก็บได้ยาก และ ตัวยาเองอาจจะไม่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน  และ นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากที่จำเป็นต้องมีการควบคุมความชื้นให้ดี ไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้สินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมนั้นๆ ไม่มีคุณภาพได้เลยนะครับ

          ดังนั้นจะเห็นว่า “ความชื้น” นั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นจะมีความสำคัญอย่างมากเลยด้วยเช่นกัน ดังนั้นนี้เองจึงเป็นเรื่องความชื้น หรือ แม้แต่ในเรื่องของ “ความชื้นสัมพัทธ์ “ เองก็มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ทุกโรงงานอุตสาหกรรมเองจึงต้องมีการติดตั้งเครื่องควบคุมความชื้นไว้ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ด้วยนั้นเอง