กระบวนการผลิตหมึกและสี ความสำคัญของเครื่องกรองสี 

เครื่อง กรอง สี

กระบวนการผลิตหมึกและสี ความสำคัญของเครื่องกรองสี 

กระบวนการผลิตหมึกและสี มีขั้นตอนที่ซับซ้อนพอสมควร หมึกและสี ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หมึกและสี ทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงาม กระบวนการร่อน การแยก การกรอง นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก อย่างเครื่องกรองสี ช่วยกำจัดเม็ดสี สารตกตะกอน สิ่งปนเปื้อน สิ่งสกปรกต่างๆ ทำให้ทั้งหมึกและสีมีความบริสุทธิ์ ท้ายที่สุดแล้วชิ้นงานจะมีความสวยงาม มีคุณภาพ กลายเป็นที่ต้องการของตลาด 

เครื่องกรองสีและหมึก สำคัญอย่างไร

 อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า หมึกและสี เป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญ ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ หากสีและหมึกไม่บริสุทธิ์ มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกต่างๆ ย่อมส่งผลต่อความสวยงามของชิ้นงาน สีของชิ้นงานจะไม่คงทนด้วย ชิ้นงานจะไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ถ้านำเอาเครื่องกรองสีมาใช้ สีและหมึกที่ได้ย่อมมีความบริสุทธิ์ โดยเฉพาะสีฝุ่น ที่ต้องการความบริสุทธิ์มากๆ เป็นสีที่คงทน สร้างความสวยงามให้กับชิ้นงาน 

เครื่องกรองสีแบบไหนดี 

ปัจจุบันมีเครื่องกรองสีหลายแบบ หลายประเภทให้เลือกใช้ เช่น เครื่องกรองทำความสะอาดตัวอัตโนมัติ SIVTEK SELF-CLEANING FILTER เครื่องกรองสี ทำความสะอาดตัวเองแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้หลักการทำงานแบบ Delta P ซึ่งจะอาศัยความแตกต่างของแรงดัน เพื่อช่วยในการขจัดหรือแยกอนุภาค ไม่พึงประสงค์ที่เป็นของแข็งและแขวนลอยซึ่งมีการปะปนในวัตถุดิบ เครื่องกรองสี ทำความสะอาดตัวเองแบบอัตโนมัติสามารถกรองได้ทั้งวัตถุดิบที่เป็นของเหลวน้ำและของเหลวที่มีความหนืดสูง จุดเด่นของเครื่องกรองสี ทำความสะอาดตัวเองแบบอัตโนมัติคือสามารถทำความสะอาดตัวเองได้แบบอัตโนมัติ ดังนั้น จึงไม่ต้องหยุดการทำงาน รันงานได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพเหนือชั้นกว่าเครื่องกรองสีทั่วไปในท้องตลาด 

นอกจากเครื่องกรองสี ทำความสะอาดตัวเองแบบอัตโนมัติ SIVTEK SELF-CLEANING FILTER ที่ได้รับความนิยมแล้ว ยังมีเครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVEK VIBRO SEPARATOR ที่นิยมใช้งานด้วย เครื่องร่อนกรองที่มีประสิทธิภาพดี ใช้เพื่อคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรองและแยกขนาดวัตถุดิบ ทั้งวัตถุดิบในรูปแบบผงและของแข็งที่มีอนุภาคขนาดเล็กชนิดต่างๆ เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีหมึกและสีเป็นวัตถุดิบ โดยเป็นเครื่องจักรที่ไม่ให้เลือกหลากหลายขนาด มีตั้งแต่ขนาดเล้นผ่าศูนย์กลาง 18-84 นิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันออกไป 

หมึกและสี วัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตและยิ่งมีความสำคัญ ก็ยิ่งต้องใส่ใจในกระบวนการ การกรอง การแยกด้วยเครื่องกรองสีหรือเครื่องแยกหมึก แยกสี นับว่ามีความสำคัญ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบ ทำให้ได้วัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์ ส่งผลให้ชิ้นงานเกิดความสวยงาม